Guangfa Securities (GF Securities)

38/F, Metro Plaza
183 North Tianhe Rd.
Guangzhou 510075
Phone: +86-020-8755-3587
Fax: +86-020-8755-3583

Stats

  • Employer Type: Private
  • Chairman: Wang Zhiwei
  • 2008 Employees: 2,500