BOC International

26/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Hong Kong
Phone: +852-2230-8888
Fax: +852-2147-9065

Stats

  • Employer Type: Public
  • CEO: Wang Yan
  • 2008 Employees: 100